ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันจิรา สีหะวงค์
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :งานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
Telephone :
Email :plaiseehawong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานวิชาการ