ชื่อ - นามสกุล :นางนิตยา ศรีกุล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
Telephone :
Email :natalee_sri@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ