Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน

วิถีชีวิตเด็กปอเนาะ

เว็บไซต์นักเรียน

ภาพกิจกรรม

ข่าว

รับสมัครนักเรียนใหม่


โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ เปิดรับสมครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ...

แข่งขันวิ่งอันดามันสตูล มินิ..


นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง อันดามันสตูล มินิ-ฮาล์ฟ ...

กีฬาสี สทม เกมส์ 57


โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ จัดแข่งขั้นกีฬาสีภายใน สทม เกมส์ 57...

นร.ดูงานวิทย์ มอ.ใหญ่


นักเรียนเข้ารวมกิจกรรมงานวิทย์ศาสตร์แห่ชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ...

กองทุนช่วยเหลือเด็ก..


กองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา...

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557  เป็นต้นไป

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ  ต.ฉลุง อ.เมือง

.สตูล 91140   โทร 074-799198

 

.......................................................................

 

อันดามันสตูล มินิฮาล์ฟ มาราธอน
สตูล -
 อบจ.สตูล ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 7 ชมรม จัดแข่งขัน
“อันดามันสตูล มินิฮาล์ฟ มาราธอน เดินวิ่ง สานสัมพันธ์ ลัดเลาะขอบทะเลสตูล”
ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ


 

 

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

หน่วยงานภายนอก


โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล, 91140

โทรศัพท์ 074799198 โทรสาร 074799198