วิชาการเป็นเลิศ

เชิดชูศาสนา

นำพาสังคม

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ผู้บริหาร

 

นาย มูฮัมหมัดอิรชาด ใบกาเด็ม

ประธาน มูลนิธิ

 

 

 

นาย รอซี ใบกาเด็ม

ผู้อำนวยการ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

 

  

 

 

                                                                  

      โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิรับสมัครนักเรียนใหม่                                นักกเรียนเข้าร่วมเเข่งขันวิ่ง อันดามันสตูล มินิ-ฮาล์ฟ  

      ปีการศึกษา2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป                           มาราธอน เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ลัดเลาะขอบทะเลสตูล


                                                 

         ชุมนุมจักรสาน นำเสนอผลงาน                                                                   ร่วมมือร่วมใจ สทม.เกมส์ 57


                

    รร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิไปงานวิทย์ฯ มอ.หาดใหญ่


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

โครงการโรงเรียน